Kiedyś stała tutaj chata wśród drzew.

Działka (Budowlana) na sprzedaż
128 400 PLN , Pow. 4 431 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
4 431 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Barwałd Dolny
Numer oferty:
GP566247
Cena za m2:
29 PLN
Barwałd Dolny gmina Wadowice


Działka płaska o pow. 44,31 ara, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 30 arów, reszta to rola. W trakcie uzyskiwania warunków przyłączy. Szeroka 60m na 133m.


  • z drogą gminną

  • płaska

  • kiedyś stał tam dom ze studnią

  • może kupić nierolnik


Cała nieruchomość składa się z trzech działek, tworzących jedną całość:
1053 o pow. 0,0036 ha rolna
1054 o pow. 0,2194 ha budowlano-rolna
1055 o pow. 0,2201 ha budowlano-rolna

Blisko lasu, takiego prawdziwego lasu, który szumi, pieknie pachnie i pozwala na obcowanie z naturą.

Poproś o lokalizację przyślę pinezkę.

Z zapisu planu:

powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% terenu budowlanego,

W terenach ustala się:

1/ utrzymanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością wykonywania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem podstawowym,

2/ możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów w części lub całości na usługi nieuciążliwe, na działkach mających zapewnioną właściwą obsługę komunikacyjną, w tym miejsca parkingowe,

3/ lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych,

4/ możliwość realizacji zabudowy zagrodowej, w przypadku, gdy działka, na której planuje się tą zabudowę ma powierzchnię minimum 2000 m2,

5/ możliwość lokalizacji obiektów nieuciążliwej działalności gospodarczej i usług nieuciążliwych - wbudowanych lub wolnostojących, przy czym powierzchnia zabudowy usługowej nie może stanowić więcej niż 50% całkowitej powierzchni zabudowy na działce,

6/ utrzymanie i budowę lokalnych obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz parkingów przy obiektach mieszkalnych i usługowych,

7/ utrzymanie oraz budowę dróg wewnętrznych i dojazdów niewydzielonych zapewniających dostęp do drogi publicznej,

8/ utrzymanie oraz realizację zieleni urządzonej, ogrodów przydomowych i obiektów małej architektury,
Nieprawidłowy adres E-mail